Banki współpracujące z ŚRFP:

ING Bank Śląski S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu Zdroju

Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku
Bank Spółdzielczy w Tychach
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie
Getin Noble Bank S.A
Bank Spółdzielczy w Zatorze
Bank Spółdzielczy w Porąbce

SGB – Bank S.A.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Pekao S.A.

Bank Spółdzielczy w Będzinie Krakowski Bank Spółdzielczy Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa

Fundusze Pożyczkowe współpracujące z ŚRFP:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
Sp. z o.o.

Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Fundusz Górnośląski S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A.

Firmy Leasingowe współpracujące z ŚRFP:

Millennium Leasing Sp. z o.o. Pekao Leasing Sp. z o.o.