Najnowsze informacje dotyczące działalności poręczeniowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Ślaskiego:

data treść czytaj więcej
2015-08-20 Przedłużenie promocji bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych czytaj
2014-05-12 Szkolenie z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis czytaj
2014-01-15 Kolejna akcja promocyjnych bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych czytaj
2013-12-06 Konferencja pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców województwa śląskiego – doświadczenia i perspektywy” czytaj
2013-10-01 Bezpłatne poręczenia kredytów i pożyczek inwestycyjnych czytaj
2013-07-23 Innowacyjne poręczenia na miarę XXI w. czytaj
2013-07-04 Uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Poręczeń ŚRFP czytaj
2013-06-28 Wysoka ocena ratingu Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego czytaj
2013-06-27 Warsztaty w ramach projektu „Szkolenia i inne działania rozwojowe dla funduszy poręczeniowych” czytaj
2013-06-24 Wystąpienie Prezesa Funduszu na konferencji dot. rozwoju sektora MŚP czytaj
2013-06-06 3. wydanie Newslettera ŚRFP czytaj
2013-05-31 Preferencyjne poręczenia ze środków RPO WSL czytaj
2013-05-16 Nowy cennik poręczeń w procedurze RPO czytaj
2013-04-17 Kwietniowe wydanie Newslettera ŚRFP czytaj
2013-04-08 Drogi Przedsiębiorco czytaj
2013-03-29 Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych czytaj
2013-03-26 Stale podnosimy nasze kompetencje czytaj
2013-03-11 ŚRFP – instytucja dbająca o rozwój regionu! czytaj
2013-03-04 Elektroniczny Formularz Wniosku na etapie zaawansowanych testów czytaj
2013-02-28 100. umowa poręczenia w procedurze RPO czytaj